Logo  
   
  บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 60 ปีมาแล้ว จากจุดเริ่มต้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท  
 
 
 
     

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐาน และสร้างชื่อเสียงให้แก่กลุ่มบริษัทปิ่นทอง ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัทปิ่นทองเป็นผู้นำทางด้านการแปรรูป จัดจำหน่ายเหล็ก แสตนเลส และโลหะชนิดต่างๆ
{ รายชื่อบริษัท }

 
 
     

ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนจะเป็นส่วนประกอบส่วนเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม ในเครือปิ่นทอง เรามีการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
{ รายชื่อบริษัท }

 
 
     

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคลังสินค้า ในเครือปิ่นทอง ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่สามารถให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า บริการอพาร์ทเมนต์ รับเหมาก่อสร้าง บริหารโครงการ และการลงทุน
{ รายชื่อบริษัท }

 
 
     

กลุ่มธุรกิจขนส่งและรถเช่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการส่งสินค้าและให้เช่ายานพาหนะทั้งแก่กลุ่มบริษัทในเครือ และลูกค้าภายนอก บริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการและบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
{ รายชื่อบริษัท }