Logo  
   
  บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 60 ปีมาแล้ว จากจุดเริ่มต้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท  
 
 
 
 

นับเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้น จากจุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจโลหะขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในย่านมหาพฤฒาราม ด้วยวิสัยทัศน์ในขณะนั้นที่เชื่อว่าธุรกิจด้านนี้ยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก และเมื่อระบบการค้าแต่เดิมแบบซื้อมา ขายไปที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดไปวันๆ เริ่มเติบโตจนถึงจุดอิ่มตัว ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าทำการตลาดและการขายสินค้าเป็นธุรกิจแบบเชิงรุก ด้วยการนำโลหะเข้ามาเพื่อทำการจำหน่ายด้วยตนเองแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ต่อมาจากนั้นจึงได้ทำการ ผลิต แปรรูปและ ผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น และหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท โดยแบ่งตามธุรกิจออกได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเหล็กและโลหะ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วน กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคลังสินค้า และกลุ่มธุรกิจรถขนส่งและรถยนต์เช่า ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกว่า 1,800 คน ทำให้เครือปิ่นทองมั่นคงและพร้อมสำหรับธุรกิจที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้ ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจจนกระทั่งปัจจุบัน ดังนี้  

พ.ศ. 2483 : เริ่มก่อตั้ง “ห้างเลี่ยงฮวด”
คุณเซ็ง แซ่ปึง (บิดาของคุณพีระ ปัทมวรกุลชัย) และเพื่อนๆได้ก่อตั้ง “ห้างเลี่ยงฮวด” ขึ้นมา ณ เลขที่ 351-353 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าโลหะประเภทต่างๆ จากต่างประเทศมาจำหน่ายภายในประเทศ

พ.ศ. 2507 : เปลี่ยนนามใหม่เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเลี่ยงฮวด”
ภายหลังจากที่คุณเซ็ง แซ่ปึง ถึงแก่มรณกรรม คุณเล้า แซ่ลี้ (มารดาของคุณพีระ ปัทมวรกุลชัย) จึงได้เข้าดำเนินธุรกิจต่อโดยเปลี่ยนชื่อของร้านเสียใหม่เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเลี่ยงฮวด” ในขณะนั้นเองจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะทำการค้าเหล็กแผ่นด้วยการสั่งซื้อจากผู้สั่งเข้าภายในประเทศเพื่อทำการจำหน่ายด้วยตนเองแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

พ.ศ. 2513 : ก่อตั้ง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นทองอิมปอร์ต”
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจโลหะ ทำให้คุณพีระ ปัทมวรกุลชัย (ประธานกรรมการ)และครอบครัว เล็งเห็นช่องทางในการขยายตัวของธุรกิจโลหะในประเทศไทย จึงได้ก่อตั้ง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นทองอิมปอร์ต” ขึ้นมา โดยการเริ่มสั่งสินค้าแผ่นเหล็กทุกชนิดนำเข้าจากต่างประเทศ และสั่งซื้อเครื่องจักรแปรรูปโลหะเข้ามาประกอบการเป็นบางส่วน

พ.ศ. 2521 : ก่อตั้ง “บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด”
เมื่อกิจการมีความก้าวหน้ามากขึ้น “บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด” นับเป็นบริษัทจำกัด บริษัทแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น จากนั้นจึงได้ทำการขยายฐานธุรกิจและจัดตั้งบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางธุรกิจ ภายใต้ “เครือปิ่นทอง”

พ.ศ. 2522 : “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นทองอิมปอร์ต” เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ปิ่นทองค้าเหล็ก จำกัด”
วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเหล็กแผ่นและเหล็กทุกชนิด ดำรงรักษาชื่อเสียงในฐานะศูนย์แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กหลายรูปแบบ เช่น เหล็กแผ่นขาว, เหล็กแผ่นดำ, เหล็กชุบสังกะสี, เหล็กเคลือบซิ้งค์, เหล็กเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส, เหล็กทำแม่พิมพ์, เหล็กพืด และ รับบริการตัดเหล็ก,ชุบแข็งเหล็ก ทุกชนิด ภายใต้ “เครือปิ่นทอง”